Prihláška ŠSK PARABELLUM

Do ŠSK PARABELLUM sa môžete prihlásiť podaním online prihlášky, alebo osobne.

 

Pri osobnom podaní prihlášky sa platí členský poplatok v čase podania prihlášky.

Pri online prihláške je možné členský poplatok zaplatiť:

    -    osobne u p. Michaely Greifovej na adrese Záporožská 8, Bratislava-Petržalka,
 
    -    prevodom na bankový účet klubu
         IBAN: SK2375000000004019908455 (do poznámky pre príjemcu zadať meno, priezvisko, rok)
 

Online prihláška je platná až po zaplatení členského poplatku.

Výška členského poplatku na kalendárny rok je stanovená na 30 eur za člena.

Po uhradení členského poplatku dostanú noví členovia od predsedu klubu potvrdenie o členstve v športovej organizácii v zmysle platných predpisov, ktoré odovzdajú príslušnému oddeleniu dokladov-zbrane a strelivo na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.