Prihláška do klubu

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov ,,Prihlášky do klubu ŠSK PARABELLUM“ sa spracovanie vašich osobných údajov zakladá na zmluvnom vzťahu v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a vy ste zmluvnou stranou. Podrobnejšie informácie o spracovanie vašich osobných údajov a o vašich právach nájdete TU