Prihláška ŠSK PARABELLUM

Do ŠSK PARABELLUM sa môžete prihlásiť osobne v predajni Luxury Guns, Poľnohospodárska 27, Bratislava II,

alebo podaním online prihlášky.

 

Pri osobnom podaní prihlášky sa platí členský poplatok v čase podania prihlášky.

Pri online prihláške je možné členský poplatok zaplatiť:

    -    osobne v predajni Luxury Guns, Poľnohospodárska 27, Bratislava II,
 
    -    prevodom na bankový účet klubu
         IBAN: SK2375000000004019908455 (do poznámky pre príjemcu zadať meno, priezvisko, rok)
 

Online prihláška je platná až po zaplatení členského poplatku.

Výška členského poplatku na kalendárny rok je stanovená na 30 eur za člena.

Po uhradení členského poplatku dostanú noví členovia od predsedu klubu potvrdenie o členstve v športovej organizácii v zmysle platných predpisov, ktoré odovzdajú príslušnému oddeleniu dokladov-zbrane a strelivo na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.