2% z daní

Vážení športoví priatelia a sympatizanti športovej streľby. Naše občianske združenie funguje naďalej, preto máme opäť, v zmysle platných zákonov, možnosť prijať Vaše dve percentá z daní. Postup je nasledovný:

1. Ak ste zamestnaný(á), požiadajte zamestnávateľa o vystavenie ročného zúčtovania preddavkov na daň z prijmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte Vaše meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30.apríla kalendárneho roku pošlite (doručte) formuláre daňovému úradu vo vašom bydlisku. 

Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% dane sú na webovej stránke www.rozhodni.sk. Právnické osoby - vyplňujú potrebné údaje v daňovom priznaní právnických osôb, prípadne v prílohe k daňovému priznaniu PO (na poukázanie viacerým prijímateľom).