Športový deň šsk PARABELLUM 2024

04.04.2024 15:20

Vážení športoví priatelia.

Na Rade klubu sme dohodli, že v tomto roku nebudeme robiť klubové preteky, ale zorganizujeme dňa 9.6.2024 v čase cca od 09.00hod športový deň pre deti a mládež členov klubu na ihrisku Sládkovičovo-Nový Dvor, súradnice: 48°12´51.8“N  17°35´45.3“E.

Máme v Rade klubu rovnaký názor, nakoľko príjem z 2% daní je určený aj na rozvoj športovej zručnosti detí a mládeže, že tento deň je ako stvorený na tento účel a zároveň splníme zákonom stanovenú podmienku príjmu finančných prostriedkov od štátu.

Súťaže pre deti a mládež budú rozdelené v jednotlivých kategóriách podľa veku nasledovne: 3-4r., 5-8r., 9-11r., 12-15r., 16-18r. Každý účastník v jednotlivých disciplínach obdrží od organizátora športového dňa upomienkový predmet a jednotliví víťazi vo svojej kategórii budú odmenení medailou a vecným darčekom.

Občerstvenie a bufet zabezpečuje organizátor, ale nebude na škodu, ak každý z Vás prinesie niečo lákavé pod zub pre tých malých športovcov.

V tabuľke na webovej stránke šsk PARABELLUM budú uvedené požadované údaje, ktoré je potom potrebné vyplniť a tým sa zaregistrujete.

Tešíme sa na Vás

S pozdravom Športu zdar a streleckému zvlášť

 

JUDr. Ľubomír Čerňák

štatutárny zástupca šsk PARABELLUM

Prihláška na športový deň šsk PARABELLUM

Ak rodič prihlasuje viac detí, uvedie do poznámky počet detí vo vybranej kategórii)