Poukázanie 2% z dane

09.04.2021 12:36

Touto cestou by som chcel poďakovať niektorým našim členom za poukázanie 2% z dane na účet nášho klubu.