Nový rok 2024

03.01.2024 11:47

Milí streleckí priatelia a sympatizanti dynamickej streľby, dovoľte, aby som Vám poprial v Novom roku veľa osobných a aj pracovných úspechov, našim klubovým pretekárom pevnú ruku a ostrú mušku a všetkým pevné zdravie a spokojnoisť v živote a hlavne nezabúdajte, s úsmevom ide všetko ľahšie. Váš predseda klubu JUDr. Ľubomír Čerňák