Klubové preteky

 

Športový strelecký klub PARABELLUM

Tichá ul. 797/3, 900 28 Zálesie

 

Športový strelecký klub PARABELLUM so sídlom v Zálesí, Tichá 797/3 organizuje pre svojich členov strelecké preteky z krátkych a dlhých zbraní  a zároveň strelecký deň mládeže na strelnici Hájiček.

 

Propozície

Usporiadateľ:                   ŠSK PARABELLUM

Miesto konania:                 Strelnica Hájiček (Súradnice GPS: 48° 18´ 55“   17° 24´ 05“)

Dátum konania:                  26.6.2021

Čas:                                      8.0h-15.0h (závisí od počtu prezentovaných účastníkov)

Riaditeľ súťaže:                  JUDr. Ľubomír Čerňák

Technické zabezpečenie:  Miloslav Stojkovič, Tatiana Dubayová (PC), Jurko Dubay, Michaela Greifová

Hlavný rozhodca:             Miloslav Stojkovič

Prihlášky:                           Prihlášky podávať mailom (ssk.parabellum@gmail.com), sms-kou (0903422925), alebo osobne predsedovi klubu.

Disciplíny:                          - pištoľ v stoji: 20 rán;

                      - samonabíjacia guľovnica OPEN v ľahu: 20 rán (optika, kolimátor)

                                             - samonabíjacia guľovnica ŠTANDARD v ľahu: 20 rán (bez optiky)

Terče:                                    P135 na vzdialenosť  20m a  50m (pištoľ a útočná puška štandard)

                                               P135 redukovaný 50 m (útočná puška open)

Čas na streľbu:                    Nástrel: 5 min (pištoľ aj útočná puška)

                                                 Súťažné: Pištoľ  2 minúty na 5 rán, útočná puška 5 minút na 5 rán

Ceny:                                     Vecné, podľa finančných možností usporiadateľa pre prvých troch v každej disciplíne

Štartovné:                            5 eur na súťažiaceho

Zbrane a strelivo:               Vlastné (v prípade potreby je možnosť zakúpenia streliva a prenájom zbrane na strelnici). Ďalekohľady povolené vlastné.

Dôležité!!!                            Ochrana zraku a sluchu povinná pre každého prítomného na strelnici.

                                               Po skončení a vyhlásení výsledkov pretekov, prebehne aj strelecký deň mládeže.

 

Prezentácia:                         8:00 -8:45 hod (s členským preukazom ŠSK PARABELLUM)

                                                 9:00 začiatok súťaže

                                                15:00 hod vyhodnotenie

                                               15:00 až 16:00 hod strelecký deň mládeže

Kontakt:                                tel.: 0903 422 925, ssk.parabellum@gmail.com, www.praktrickastrelba.sk 

 

Občerstvenie:                      Na strelnici (pre členov financované z pokladne klubu)

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

 

 

                                                                                                              Predseda ŠSK PARABELLUM

                                     JUDr. Ľubomír Čerňák