Propozície pretekov 30.5.2020

11.02.2020 10:35

Športový strelecký klub PARABELLUM

Tichá ul. 797/3, 900 28 Zálesie

 

 

 

 

 

 

Propozície

Usporiadateľ:                      ŠSK PARABELLUM

Miesto konania:                 Strelecký areál Vištuk

Dátum konania:                  11.07.2020

Čas:                                     8.0h-15.0h (závisí od počtu prezentovaných účastníkov)

Riaditeľ súťaže:                   JUDr. Ľubomír Čerňák

Technické zabezpečenie:     Miloslav Stojkovič, Tatiana Dubayová (PC), Jurko Dubay, Michaela Greifová, Michaela Pevný, Juraj Pevný

Hlavný rozhodca:                Miloslav Stojkovič

Prihlášky :                            Prihlášky podávať elektronicky na webovej stránke klubu www.praktrickastrelba.sk  prostredníctvom formuláru (uzávierka                                                 prihlášok najneskôr do 5.7.2020, alebo do naplnenia počtu)

Disciplíny:                            Pištoľ v stoji -20 rán;

                    samonabíjacia guľovnica OPEN v ľahu - 20 rán (optika, kolimátor)

                                              samonabíjacia guľovnica ŠTANDARD v ľahu 20 rán (bez optiky)

Terče:                                    P135 na vzdialenosť  15m a  50m (pištoľ a útočná puška štandard)

                                               P135 redukovaný 50 m (útočná puška open)

Čas na streľbu:                    Nástrel- 5 min (pištoľ aj útočná puška)

                                                súťažné - Pištoľ  2 minúty na 5 rán, útočná puška 5 minút na 5 rán

Ceny:                                     Vecné, podľa finančných možností usporiadateľa pre prvých troch v každej disciplíne

Štartovné:                            5 eur na súťažiaceho

Zbrane a strelivo:               Vlastné (v prípade potreby je možnosť zakúpenia streliva a prenájom zbrane na strelnici). Ďalekohľady povolené vlastné.

Dôležité!!!                            Ochrana zraku a sluchu povinná pre každého prítomného na strelnici.

                                               Po skončení a vyhlásení výsledkov pretekov, prebehne aj strelecký deň mládeže.

 

Prezentácia:                         8:00 - 8:45 hod (s členským preukazom ŠSK PARABELLUM)

                                                 9:00 začiatok súťaže

                                                15:00 hod vyhodnotenie

                                               15:00 až 16:00 hod strelecký deň mládeže

Kontakt:                                tel.: 0903 422 925, ssk.parabellum@gmail.com, www.praktrickastrelba.sk 

 

Občerstvenie:                      Na strelnici (pre členov financované z pokladne klubu)

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.

 

 

                                                                                                              Predseda ŠSK PARABELLUM

                                            JUDr. Ľubomír Čerňák