Preteky klubu 30.5.2020

11.02.2020 10:15

Vážení športoví priatelia, tak ako po minulé roky, aj tento rok usporiada náš klub šsk PARABELLUM dňa 30.5.2020 preteky pre členov klubu a tiež strelecký deň mládeže na strelnici Hájiček vo Vištuku. Propozície sú uvedené tiež na našej stránke. Sredečne ste pozvaní aj s mládežou.