Otvorenie športovísk

22.04.2021 06:28

Vážení športoví priatelia, iste už viete, že sú povolené návštevy športovísk v obmedzenom rozsahu a za Vládou SR určených podmienok. Medzi tieto patria aj otvorené strelnice. Na strelnici je povolených 50 osôb (podrobnosti uvedie konkrétny správca strelnice).