Nový rok 2022

11.01.2022 09:47

Vážení športoví priatelia, dovoľte mi, zaželať Vám do Nového roku 2022 iba všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, nutnú dávku trpezlivosti v tomto hektickom období a veľa osobných a pracovných úspechov. Váš predseda klubu JUDr. Ľubomír Čerňák