Klubové preteky r. 2021

11.05.2021 13:57

Vážení športoví priatelia, konečne nadišla chvíľa, že môžeme byť na otvorených športoviskách, teda aj na strelniciach. Pri tej príležitosti Vás čo najsrdečnejšie pozývam na klubové preteky šsk PARABELLUM, ktoré sa budú konať dňa 26.6.2021 v čase od 8.00 hod (začiatok prezentácie účastníkov) na strelnici Hájiček pred obcou Vištuk. Propozície budú zverejnené na webstránke nášho klubu. Prihlásenie je možné iba mailom, sms správou, alebo osobne predsedovi klubu. Termín na prihlásenie je od 17.5.2021 do 15.6.2021 z organizačných dôvodov.