HLASOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA šsk PARABELLUM

07.04.2022 20:53

Vážení športoví priatelia, dnes 7.4.2022 som obdržal z MV SR stanovisko s kladným výsledkom ako reakciu na naše on line hlasovanie valného zhromaždenia šsk PARABELLUM konaného v dňoch od 3.2.2022 do 6.2.2022. Schválený "Dodatok Stanov je pripevnený v časti "Stanovy klubu"

Touto cestou by som sa chcel poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa hlasovania zúčastnili a jednohlasne odsúhlasili zmenu sídla klubu a rozšírenie kompetencií Rady klubu. 

Váš predseda klubu JUDr. Ľubomír Čerňák